Judo met woorden

(Mis-)communicatie

Bij het woord communicatie denken de meeste mensen aan praten, het uitwisselen van woorden. Dat is niet zo gek, want uiteindelijk wisselen wij heel veel informatie uit door het gesproken (of geschreven) woord.
Daarbij zien we de non-verbale communicatie vaak over het hoofd. Met lichaamshouding en gezichtsuitdrukking geven we veel boodschappen door. Bewust en onbewust. Als gesproken woord en houding met elkaar in overeenstemming zijn, zeggen we wat we bedoelen.
Maar als de taal die we spreken en onze lichaamstaal niet met elkaar in overeenstemming zijn komt de boodschap die we willen overbrengen niet of heel anders over! Dan verstaan we elkaar niet en is er al snel sprake van miscommunicatie.

Miscommunicatie kan ook ontstaan doordat de ander niet (goed) naar ons luistert. Een gebaar of een woord anders uitlegt dan het wordt bedoeld.
Of we komen door een bepaalde klank in onze stem of door onze woordkeuze anders over dan we willen.
Dan kunnen er heel vervelende situaties ontstaan. Ruzie, boosheid en zelfs agressiviteit, het kan allemaal veroorzaakt worden door miscommunicatie.
In werksituaties leidt dat al snel tot inefficiënte werkwijzen, productieschade, ziekteverzuim en verstoorde verhoudingen.

U wilt miscommunicatie voorkomen en negatieve situaties ombuigen naar positieve situaties. U wilt zich zeker voelen in vervelende situaties. Maar bovenal wilt u de ander met respect benaderen.

Daarom ontwikkelde Giskes Personeels Advies de cursus Judo met woorden.

Een gevechtssport als communicatiemiddel?

Dat kan toch de oplossing niet zijn, zult u denken. Judo met woorden heeft niets te maken met vechten. Het heeft te maken met het voorkómen van agressie.

Communicatie heeft te maken met woord, houding en gedrag. Het een kan niet los worden gezien van het ander. Judo met woorden combineert verbale en non-verbale communicatie op een unieke manier.

Judo met woorden leert u in korte tijd communiceren met mensen. Of u nu verpleegkundige of beveiligingsmedewerker bent, politieagent of directeur, winkelier of manager. In een klant/adviseur of werkgever/werknemer-relatie.
U leert effectiever en met respect voor de ander te communiceren.

Judo met woorden sluit aan op de dagelijkse praktijk van mensen in allerlei beroepen. En het beste resultaat wordt bereikt wanneer communicatie gebaseerd is op het begrip 'respect voor de ander'.
Als die basis goed is, wordt communiceren vanzelfsprekend.

De techniek is snel aan te leren en in veel situaties toepasbaar.

home contact

Giskes Personeels Advies
Eglantier 4
7421 CS Deventer
Tel. en fax: 0570-650378
Mobiel: 06-21242923
e-mail: info@giskes-personeels-advies.nl

BTW nummer: NL811366340B01
KVK Veluwe en Twente nr. 38022945