Netwerk en links

Giskes Personeels Advies werkt binnen zijn netwerk samen met collega-adviseurs, veelal werkzaam in een eigen adviesbureau. Deze collega's werken binnen een vergelijkbaar vakgebied of zijn vanwege hun specifieke deskundigheid, zoals juridisch advies of financiën, een waardevolle aanvulling op ons aanbod.

Bij samenwerking met collega-adviseurs wordt uitgegaan van een vergelijkbare werkstijl en professionele inzet en werkhouding. Klein zijn heeft veel voordelen. Zo kan vanwege de lagere overhead de kostprijs wat lager zijn. Een nadeel is dat er bij kleine bureau's vaak geen vangnet is. Giskes Personeels Advies heeft dat met enkele collegae opgelost . Indien bijvoorbeeld bij ziekte Giskes Personeels Advies langdurig uitvalt, neemt een van de collegae het werk over. Ook indien er i.v.m de “grootte”van de opdracht hulp en of deskundigheid nodig is, kan op dit netwerk terug gevallen worden. Zo heeft u de voordelen van een klein adviesbureau en een garantie op continuïteit.

Ook met grotere bureaus bestaan goede relaties en samenwerkingsverbanden. Met diverse systeemhouders van functiewaarderingsystemen heeft regulier contact plaats over ontwikkelingen op het vakgebied en voor het onderhouden van kennis.

Middels het lidmaatschap van de Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement de BABF is een collegiaal netwerk aanwezig van geregistreerde adviseurs.

  1. www.babf.nl
  2. www.functie-advies.nl
  3. www.judometwoorden.nl

 

 

home contact

Giskes Personeels Advies
Eglantier 4
7421 CS Deventer
Tel.: 0570-650378
Mobiel: 06-21242923
e-mail:
info@giskes-personeels-advies.nl

KVK nr. 38022945