Functiewaarderen en beschrijven

Functiewaardering is het indelen van functies in een rangorde, op basis van de relatieve zwaarte van de functie. Er bestaan verschillende methoden van functiewaardering. Giskes Personeels Advies is gecertificeerd voor de toepassing van de functiewaarderingssystemen FUWASYS en VBalans. Met FWG 3.0 ® is zeer ruime ervaring opgedaan, o.a. met het indikken van functiebeschrijvingen. Maar ook met andere functiewaarderingssystemen is ruime ervaring opgebouwd.

Voordat een functie gewaardeerd kan worden moet hij eerst beschreven worden. In de functiebeschrijving wordt een relatie gelegd met de waarderingsaspecten. Welke dit zijn bepaalt het gehanteerde functiewaarderingssysteem.

Bij het toepassen van functiewaardering beperkt onze inzet zich niet tot het beschrijven en indelen van functies. Management wordt bij de invoering van functiewaardering onder meer geconfronteerd met “oud zeer”, cultuur- en samenwerkingsvraagstukken. Dit zijn aandachtspunten die naast het toepassen van de systematiek door ons, samen met u, kunnen worden aangepakt.

Giskes Personeels Advies kan u bij functiewaardering ondersteunen met:

  • Het beschrijven van functies
  • Het waarderen van functies
  • Het onderhoud
  • Heroverweging functiegebouw
  • Heroverweging werkprocessen
  • Indikken van beschrijvingen
  • Resultaatgerichtheid
  • Koppeling met overig HRM instrumentarium.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Giskes Personeels Advies u kan ondersteunen bij het indikken van functiebeschrijvingen en het comprimeren van functiebeschrijvingbestanden, neemt u dan contact met ons op.

home contact

Giskes Personeels Advies
Eglantier 4
7421 CS Deventer
Tel.: 0570-650378
Mobiel: 06-21242923
e-mail:
info@giskes-personeels-advies.nl

KVK nr. 38022945