Indikken functiebeschrijvingen

Het merendeel van de gezondheidszorginstellingen is in 2000 gestart met de invoering van FWG 3.0 ®. Dat de invoering niet zonder slag en stoot zou gaan verwachtten de meeste partijen. En dat is verklaarbaar. Het onderhoud van functiebeschrijvingen en indelingen heeft, na de laatste toepassing, niet de hoogste prioriteit gehad. Maatschappelijk waren er vele discussies over, vermeende, ongelijkwaardige beloningen in de zorg. De vakbonden streefden naar een grote invloed van medewerkers op de totstandkoming van de functiebeschrijvingen. Kortom voldoende ingrediënten voor pittige discussies met medewerkers en ondernemingsraden.

Omdat zich tegelijkertijd ook tekorten voor bepaalde beroepsgroepen aandienden, denk aan personeel voor de operatie- en intensive care afdelingen, werden de spanningen nog hoger. Het gevolg is dat instellingen vele, op het individu, gerichte functiebeschrijvingen kennen. En door de arbeidsmarktvraagstukken kan een salarisgebouw enigszins uit het lood zijn komen te staan.

Bij de overheid heeft men, in een jarenlange traditie van toepassing van functiebeschrijvingen en functiewaardering, vergelijkbare ervaringen. Echter eind 1900 werden binnen de overheid al functiebeschrijvingen in functiefamilies ondergebracht. De ervaring leert dat deze methode het onderhoud daarvan sterk vereenvoudigt en de discussies over de toepassing van functiewaardering vermindert. Ook binnen de gezondheidszorg komt deze ontwikkeling, zij het langzaam, op gang.

Het indikken van het functiebeschrijvingbestand kan een basis leggen voor een bedrijfskundige HRM toepassing. Het huidige functie- en salarisgebouw wordt inzichtelijk. Verduidelijkt wordt hoe functies zich tot elkaar verhouden en in hoeverre dat ook in de toekomst wenselijk is. Omdat door Giskes Personeels Advies de beschrijvingen vanuit het werkproces worden beschreven is het eenvoudiger vast te stellen wat nodig is om de productie te realiseren. Het is mogelijk carrière-paden uit te zetten, en daar in formatieve zin op te sturen. Door het indikken is het onderscheid tussen verschillende functieniveaus scherper en beter uit te leggen. Het functieniveau wordt door een generieke beschrijving sterker ingekaderd. Daarmee is het mogelijk de salarisontwikkeling te beheersen en indien gekoppeld aan het inrichten van een formatieplan is een bredere basis voor budget- en formatiebeheersing gelegd. Bijkomend voordeel dat een discussie over het salarisniveau, vanwege het scherper onderscheid tussen de niveaus, zakelijker gevoerd worden. Bij het aanpassen van de organisatie is het, bij de voorbereiding en uitvoering van een sociaal plan, niet meer nodig om opnieuw functies te beschrijven. Er kan geput worden uit het ingedikte functiebeschrijving-bestand.

En met het indikken van beschrijvingen is er ervaring genoeg, bij twee topklinische ziekenhuizen, bij een verpleeghuis, bij een provincie en bij een regionaal samenwerkingsverband.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Giskes Personeels Advies u kan ondersteunen bij het indikken van functie’s neemt u dan contact met ons op.

 

home contact

Giskes Personeels Advies
Eglantier 4
7421 CS Deventer
Tel.: 0570-650378
Mobiel: 06-21242923
e-mail:
info@giskes-personeels-advies.nl

KVK nr. 38022945